Ga naar de inhoud

Aanmelden

Ieder kind op de juiste plek

Wanneer een kind op een reguliere school niet op de juiste plek is, wordt er gekeken of het met extra ondersteuning beter gaat. Soms is de conclusie dat het onderwijs niet voldoet aan de behoefte van de leerling en dan wordt er met ouders, school en deskundigen uit het samenwerkingsverband besproken wat er nodig is.

Als de Berg en Bosch School de beste plek blijkt voor een leerling, dan zal de school waar de leerling tot dan toe onderwijs krijgt een toelaatbaarheidsverklaring moeten aanvragen.

Kennismaking

Om ouders de gelegen­heid te geven zich te oriënteren, organiseren we een aantal keren per jaar informatiebijeenkomsten. Ouders krijgen dan informatie over de school, kunnen het gebouw en de omgeving bekijken, de sfeer proeven en vragen stellen. Onze volgende informatiemiddag is dindag 16 april op onze locatie in Bilthoven. De informatie die hier gegeven wordt, geldt voor beide locaties.

Datum volgende informatiebijeenkomst:
dinsdag 16 april van 15 tot 16 uur op onze locatie in BILTHOVEN.
Wil je naar onze informatiebijeenkomst komen? Meld je dan vooraf aan via deze link.

Toelaatbaarheidsverklaring

Als de Berg en Bosch School de beste plek blijkt voor een leerling, dan zal de school waar de leerling tot dan toe onderwijs krijgt een toelaatbaarheidsverklaring moeten aanvragen. Dit vraagt de school aan bij het samenwerkingsverband waartoe de school behoort.

Aanmelden door ouders

Ouders zijn verantwoordelijk voor het aanmelden van hun kind op de Berg en Bosch School. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar via info@bbonderwijs.nl. Ouders kunnen hun kind gedurende het hele schooljaar aanmelden.

Onderzoek naar plaatsing

Wanneer helder is dat een kind op een Berg en Bosch School het beste kan ontwikkelen, dan wordt er eerst gekeken of er plek is en hoe het met de Toelaatbaarheidsverklaring staat. Vervolgens onderzoeken we zorgvuldig in welke groep en op welke locatie de leerling het best geplaatst kan worden. Dit is afhankelijk van een aantal factoren; zoals de woonplaats, de leeftijd, het didactische niveau en het sociaal-emotionele niveau van het kind.

Afspraken over de start

Als dat allemaal uitgezocht is maken we graag met u als ouders afspraken over de start op onze school.

Leerlingenvervoer

Veel van onze leerlingen komen zelfstandig op de fiets of worden door ouders gebracht en gehaald. Maar voor een deel van de leerlingen, zoals leerlingen met een beperking of leerlingen die ver weg wonen, is het prettig als zij naar school kunnen komen met het openbaar vervoer, schoolbus of taxi. Om hiervoor in aanmerking te komen kunt u een aanvraag doen bij uw gemeente.

Aanmelden kan via: aanmeldenbbschool@bbonderwijs.nl. Wij nemen dan telefonisch contact met u op. De nog beschikbare plekken voor dit schooljaar zijn:

Groep 1/2, Meeuw (OZA)0 plaatsen
Groep 1/2, Kwikstaart0 plaatsen
Groep 3/4, Leeuwerik0 plaatsen
Groep 4, Kievit0 plaatsen
Groep 5, Lijster0 plaatsen
Groep 6, Snip0 plaatsen
Groep 7, Wulp0 plaatsen
Groep 7, Grutto0 plaatsen
Groep 8, Zwaluw0 plaatsen
Gewijzigd: april 2024

Wij hebben te maken met een toename van het aantal aanmeldingen. Hierdoor zitten onze groepen komend schooljaar 2024-2025 helaas vol. Wij werken voor komend schooljaar inmiddels voor alle groepen met een wachtlijst.

Op de locatie sbo de Wissel hebben wij twee extra groepen van de Berg en Bosch School. Deze groepen zijn voor leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring SO, waarbij ook sprake is van een intensieve gedragsvraag en/of een grote ondersteuningsbehoefte op leergebied. De nog beschikbare plekken voor dit schooljaar zijn:

Groep 3/46 plaatsen (start vanaf mei 2024)
Groep 5/6/70 plaatsen
Gewijzigd: april 2024

Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Continu zijn er dossiers in behandeling. Maandelijks wordt er een update gedaan.


In de schoolgids vind je meer informatie over de aanmeldprocedure.