Ga naar de inhoud

Onderwijs

Iedereen heeft talent

Wij zien de talenten van onze leerlingen. We motiveren hen om het beste uit zichzelf te halen. Het onderwijs wordt zo veel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van iedere leerling. Zo kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.

Onderwijs op maat

De Berg en Bosch biedt een plek aan leerlingen met een vorm van autisme die op een gemiddeld intelligentie niveau functioneren. Ze zijn vanwege hun behoeften op het vlak van onderwijs en ondersteuning niet op hun plek op een reguliere school. Ook leerlingen die vanuit een andere internaliserende problematiek deze begeleiding nodig hebben, kunnen bij ons wel op hun plaats zijn. Op onze school richten we ons specifiek op het behalen van de kerndoelen voor het basisonderwijs. 

We kijken naar wat een leerling nodig heeft. Wij baseren onze groepssamenstelling daarom niet op het klassikale basisschool jaarsysteem, maar op leeftijd, ontwikkelingsleeftijd, sociaal-emotionele vaardigheden en hoe ver de leerling is met de leerstof.

 

Binnen de klassen zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor het aanbod en de organisatie van het onderwijs. In alle groepen is er daarnaast een onderwijsassistent aanwezig om de leerkracht te ondersteunen en om leerlingen te helpen met de leerstof.

Ook zijn er stagiaires van verschillende opleidingen aanwezig, zoals mbo onderwijsassistenten, hbo-studenten Pedagogiek en studenten van de Academische Pabo.

 

Met Parro – ons leerlingvolgsysteem – kunnen we de vorderingen op de voet volgen en hierop inspelen. Ook ouders hebben toegang tot dit systeem.

Basisleerklimaat

In de groepen hanteren we een basisleerklimaat. Dat betekent dat we zorg dragen voor belangrijke leerfactoren zoals voorspelbaarheid in tijd, in ruimte, in activiteiten, in de omgang met elkaar en aangepaste communicatie.

Om een basisleerklimaat te kunnen realiseren werken de klassenteams nauw samen met een intern begeleider, logopedist, sensorische integratietherapeut, oefentherapeut, leerlingbegeleider en enkele orthopeda­gogen.

Leerstof

Rekenen

Rekenen

Lezen en  schrijven

Lezen en schrijven

Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie

Kunst en theater

Kunst en theater

Spel en beweging

Spel en beweging

Levensvaardigheden

Levensvaardigheden

Leerlijnen en leerroutes

Leerlijnen vormen de ruggengraat van ons onderwijs. Ze zijn onmisbaar bij het realiseren van doelgerichte onderwijsopbrengsten.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Voor elke leerling stellen we een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op, met de lange termijn ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling. Ook maakt iedere leerkracht aan het begin van het schooljaar een groepsplan. Hier komen de ontwikkeldoelen van de individuele leerlingen samen.

Ouders houden we op de volgende manieren op hoogte van de ontwikkeling van hun kind:
– het OPP wordt met ouders besproken en ondertekend, en op school bewaard in het leerlingdossier.
– twee keer per jaar ontvangen ouders het OPP en de evaluatie daarvan thuis
– één keer per jaar ontvangen ouders een deel van het OPP waarin de evaluatie staat van het groepsplan.

Toetsen

Twee keer per jaar doen de leerlingen een Cito-toets voor technisch lezen, spelling en rekenen. Eenmaal per jaar krijgen ze een Cito-toets voor begrijpend lezen. Leerlingen krijgen in groep 8 de Doorstroomtoets.


Onderwijs-zorgarrangement (OZA)

Onze jongste groep is een OZA-groep: in deze groep bieden we het onderwijs-zorgarrangement. Hierin werken onderwijs en jeugdzorg vanuit Youké samen in een integraal programma voor jonge kinderen met speciale onderwijs-zorgbehoeften.