Ga naar de inhoud

Ondersteuning

Ondersteuning voor elk kind

We gunnen onze leerlingen een stevige basis voor de toekomst en leren hen daarom zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de samenleving. Onze professionals en specialisten werken samen met ouders aan het bieden van de ondersteuning die nodig is voor maximale zelfredzaamheid.

Specialismes die we inzetten

Afhankelijk van de betreffende problematiek betrekken we naast het klassenteam ook andere disciplines. De volgende specialisten behoren tot onze school: 

Orthopedagoog

Intern begeleider

Leerlingbegeleider

Remedial teacher

Fysiotherapeut

Jeugdarts

Logopedist

Sensorische integratie therapeut

Cesar oefentherapeut

Claroread

Het is belangrijk dat de leerstof voor iedereen toegankelijk is. Leerlingen die lezen moeilijk vinden door bijvoorbeeld dyslexie, kunnen door gebruik te maken van ClaroRead. Deze software maakt het zelfstandig lezen en schrijven makkelijker door de teksten voor te lezen bijvoorbeeld, de leerling ontwikkelt vertrouwen in het eigen vermogen om informatie over te brengen. 

Leerlingenvervoer

Een deel van onze leerlingen wordt door ouders gebracht en gehaald. Maar voor een deel van de leerlingen, zoals leerlingen met een beperking of leerlingen die ver weg wonen, is het prettig als zij naar school kunnen komen met het openbaar vervoer, schoolbus of taxi. 

Vertrouwenspersonen

Soms zitten leerlingen ergens mee en vinden ze het lastig om dat met hun eigen leerkracht te bespreken. Daarom hebben we op de Berg en Bosch school twee interne vertrouwenspersonen voor kinderen.

Aan het begin van het schooljaar stellen zij zich voor aan de kinderen. Ze vertellen wat ze doen en hoe kinderen hen kunnen benaderen. Ook ouders en medewerkers kunnen bij de interne vertrouwenspersonen terecht met vragen over of een melding van ongewenst gedrag.

Samenwerkingsverbanden

Utrecht PO

voor Utrecht stad
swvutrechtpo.nl

De Eem

voor o.a. Amersfoort, Baarn, Bunschoten
swvdeeem.nl

PO Zuidoost Utrecht ZOUT

voor o.a. De Bilt, Bunnik, Zeist
swvzout.nl

Stichting Passenderwijs

voor o.a. Woerden, Oudewater, Ronde Venen
passenderwijs.nl

Profi Pendi

voor o.a. Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen
profipendi.nl

Unita

voor o.a. Het Gooi en Hilversum swvunita.nl